List of those who have qualified for Round 2 of AutoQuiz


List of those who have qualified for Round 2 of AutoQuiz
Sharan Thilak
Ameya Parsekar
Shubham Singh chauhan
Purushottam Kulkarni
Mohan Kumar
Harish Kumar
Manu Prasad
Sneheet Borker
Nithesh
Varun Samant
Amey Hundre
Vishal Chaturvedi
Anirudh Shirsat
Rajan Goswami
Shamik Bose
Vedant H. Karpe
Ricky
Keith
Ramesh
Akshay Tendulkar
Sumanth Reddy
Agney Usgaonker
Evander Fernandes
R G Barman
Kanak Naik
Nitesh
Anirudha Naik
Chirag
Tanay Rege
Raiyan
Rajan Goswami
Niket Massurker
Joe
Jackson bimmer
Clayton Crasto
Vasanth
Tejas Mangaonker
Omkar Manjrekar
Abhijit
Prithvi Regmi
Aditya Masurkar
Sneheet Borker
Akhil Gopal
Bhagyesh Ghanekar
Edwin
Abhishek A. Naik
Roydon
Abhijit A. Naik
Kunal Choudhary
Aniket Shetye
Ashwin Rao
Rajas Golwalkar
Anurag G
Kaushlandra Singh
Akheel
Neil Almeida
Shreyas Puttaraju
Gajanan Rane
Keefe Moraes
Rajeev Raj
Bijoy
Bhavesh Prajay V.S. Velingkar
Santosh Parsekar

For further queries contact:
Achintya Kambli
Ph. +91 9764245044